การบริหารจัดการในชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารจัดการในชั้นเรียนในอนาคตของเราต่อไปควรจะเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเน้นบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นสำคัญคือให้อิสระทางความคิดของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้คิดได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่และได้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดไม่ใช่ว่าครูเป็นคนกำหนดขอบเขตให้แก่ผู้เรียนโดยที่ไม่ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดหรือความสามารถของตัวเองออกมาและคนที่จะเป็นครูควรที่จะมีความสามรถและมีศักยภาพในการสอนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและควรเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเพราะในปัจจุบันสื่อเหล่านี้มีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากในสังคมปัจจุบันและเน้นบรรยากาศในชั้นเรียนอย่าให้ผู้เรียนคิดว่าเป็นแค่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมธรรมดาและเป็นห้องเรียนที่น่าเบื่อเพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่อยากที่จะเรียนเพราะฉะนั้นเราจึงควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกอยากที่จะเรียนอยากที่จะศึกษาและทำให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เครียดเวลาเรียนและไม่ใช่แค่ให้ผู้เรียนศึกษาแค่ในห้องเรียนแต่ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ และพร้อมที่จะริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s